O nama

D.O.O. "Mlin Pavlović"  je preduzeće za preradu i promet žitarica sa dugom i bogatom tradicijom proizvodnje braÅ¡na.
Sopstvenim sredstvima kao samostalnu zanatsku radnju "Mlin Pavlović", osnovao je davne 1970. godine, Čedomir (Čedo) Pavlović. Tada je Mlin kao porodična radnja djelovao i zadovoljavao potrebe za preradom pšenice, proizvodnjom brašna i stočnog brašna u Crnjelovu i semberskom kraju.
DugogodiÅ¡njim zalaganjem, radom i iskustvom zanatska radnja doživjela je transformaciju u novi kvalitet renoviranjem i dogradnjom, tako da je prerasla u  D.O.O. "Mlin Pavlović". Danas je to savremeno proizvodno preduzeće koje kvalitetom udovoljava svim zahtjevima i potrebama kupaca, čiji je glavni cilj proizvodnja ZDRAVE HRANE.
Vodeci se tim izrađena je nova savremena laboratorija. Uvela se, modernog dizajna, eko ambalaža, ispunjeni su i drugi potrebni uslovi i uveden je HACCP system analize i kontrole rizika i kriticnih kontrolnih tacaka i ostvaren ISO 9001:2008 standard.

Svoje poslovanje bazira na vrhunskom kvalitetu proizvoda i usluga kroz dosljednu primjenu smjernica i zahtjeva međunarodno priznatih sistema i normi upravljanja kvalitetom. Vodeći se tim izrađena je nova savremena laboratorija, uvela se, modernog dizajna, eko ambalaža, ispunjeni su i drugi potrebni uslovi za uvođenje HACCP sistema kontrole kvaliteta.
Udruženo porodično znanje iskustvo, entuzijazam i nepresušna radna energija, disciplina i red, sa modernim industrijskim postrojenjima vrhunske tehnologije, stvorilo je osnovu novim projektima daljnjeg razvoja.

U krugu preduzeća "Mlin Pavlović", sagrađena je i moderno opremljena FABRIKA STOČNE HRANE. Nova, mlada grana djelatnosti za koju tek predstoje izazovi na tržištu. Planirana je proizvodnja i distribucija stočne hrane na kompletnom području Bosne i Hercegovine.

Sa politikom kvaliteta, koja je sastavni dio misije i strateške politike preduzeća, postavili su sebi načela koja obezbjeđuju opstanak i napredak preduzeća.
- Kontinuirano istraživanje i zadovoljavanje potreba tržišta,
- unapređenje i njegovanje tradicije,
- rast i razvoj,
- unapređenje kvaliteta svojih proizvoda i usluga

Za očuvanje tradicije i imena "Pavlović", veoma je zaslužno rukovodstvo Zorana i Čede. Oni znaju da njihovo preduzeće mora imati specifičan imidž zasnovan na bogatoj prošlosti, na kvalitetu rada i zdravog života kome svi težimo.

Zoran i Čedo Pavlović

Zorica Pavlović