Mlin

Kapacitet silosa od 5.000 tona koji omogućavaju optimilizaciju i selekciju sirovina pšenice, kao jedan od uslova za kontinuiranu proizvodnju i kvalitet proizvoda, i savremenost mlina čiji je kapacitet 67 tona/24 sata, omogućavaju da se u kratkom vremenu dobiju velike količine kvalitetnog brašna. Sa ekološki pogodnih područja nabavlja se pšenica čiji kvalitet se kontroliše u sopstvenoj laboratoriji. Kompletan proces od ulaska pšenice u silose do izlaska brašna, kao finalnog proizvoda, praćen je od strane stručno osposobljenog kadra, tako da ne postoji mogućnost većih oscilacija u kvalitetu.

Mlin posjeduje sve potrebne uređaje i postrojenja za nesmetano i kontinuirano obavljanje procesa proizvodnje.
Tehnički postupak mljevenja pšenice u mlinu "PAVLOVIĆ" u Gornjem Crnjelovu obavlja se u tri odjeljenja:
- priprema pšenice za mljevenje
- mljevenje pšenice
- primarna homogenizacijaProizvodni pogon je baziran na mlinskim proizvodima od pšenice.Asortiman proizvoda koji obiluje raznolikošću
- tipsko brašno
- namjensko extra bijelo (PUDER) brašno,
- integralno (ZA DIJABETIČARE) brašno,
- krupičasto (GRIZ) brašno
pakuje se u eko ambalažu savremenog dizajna i oblika.

Pored standardne vrste pakovanja od 25 kg, veoma tražena su i pakovanja od 10, 5, 2 I 1 kg.

Kao sporedni proizvod koji je namjenjen stočnoj hrani, proizvodi se
- pšenične stočno brašno